Výdaje: 
Paragraf    Položka
3319         5169     Ostatní zál. kult.- nákup ost. služeb                                       -  20.000,-- Kč
3319         5175     Ostatní zál. kult.- pohoštění                                                   -  10.000,-- Kč
3319         5194     Ostatní zál. kult.- věcné dary                                                  -   5.000,-- Kč
3319         5139     Ostatní zál. kult.- nákup materiálu                                         -    4.500,-- Kč
3399         5169     Ostatní zál. kult.,círk.a sděl.pr.- nákup ost. služeb                +  20.000,-- Kč
3399         5175     Ostatní zál. kult.,círk.a sděl.pr.- pohoštění                            +  10.000,-- Kč
3399         5194     Ostatní zál. kult.,círk.a sděl.pr.- věcné dary                          +    5.000,-- Kč
3399         5139     Ostatní zál. kult.,círk.a sděl.pr.- nákup materiálu                  +   4.500,-- Kč
 
Výdajová část celkem                                                                                                  0,-- Kč
Schváleno starostkou obce dne 30. 6. 2019
Hana Váchalová 
starostka obce

Poslední novinky