Rozpočet na rok 2020. 

ROZPOČET na rok 2020

     
Příjmy   POL ROZPOČET (Kč)
Daňové příjmy     2020
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci   1111 250.000
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky   1112 7.000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou   1113 25.000
Daň z příjmů právnických osob   1121 200.000
Daň z příjmů právnických osob za obce   1122 4.000
Daň z přidané hodnoty   1211 450.000
Daň z hazardních her   1381 5.000
Daň z nemovitých věcí   1511 60.000
Poplatek za provoz systému shromaž.,využ.,odstr.komun.odpad   1340 40.000
Poplatek ze psů   1341 1.200
Poplatek z ubytovací kapacity   1345 3.000
Správní poplatky   1361 1.000
Bez ODPA CELKEM     1.046.200,00
       
Nedaňové příjmy ODPA    
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2122 2111 2.000
Sběr a zpracování druhotných surovin                       2122   2.000
Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 400
Komunální služby a územní rozvoj 3639   400
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 2324 10.000
Využ. a znešk.komunál.odpadů       3725   10.000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 2111 2.000
Sběr a svoz komunálního odpadu      3722   2.000
Příjmy z úroků 6310 2141 100
Obecné příjmy z fin.  operací                   6310   100
Neinv. přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR    4111 0
Neinv. přijaté transfery ze SR    4112 68.100
PŘÍJMY CELKEM     1.128.800

 

Výdaje ODPA   ROZPOČET (Kč)
      2020
Silnice                                              2212   56.500
Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219   0
Provoz veřejné silniční dopravy 2221   0
Neinvest.transfer krajům 2292 5323 2600
Dopravní obslužnost 2292   2.600
Opravy a udržování 2310 5171 1.000
Pitná voda 2310   1.000
Odvádění a čištění odpadních vod                        2321   96.000
Ostatní záležitosti kultury                        3319   10.000
Odměny za duševní vlastnictví OSA 3341 5041 3.500
Rozhlas a televize                                    3341   3.500
Ost. zájmová činnost a rekreace                        3429   2.500
Ostatní neinv.transf.nezisk.org 3543 5229 1.000
Pomoc zdravotně post. a chronicky nemocným 3543   1.000
Veřejné osvětlení                                3631   55.000
Komunální služby a územní rozvoj 3639   31.200
Nákup ostatní služeb (NOS) 3721 5169 15.000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů                   3721   15.000
Sběr a svoz komunál. odpadů                    3722   65.100
NOS - velkoobjemové kontejnery 3725 5169 20.000
Využ.a zneškod.komun.odpadů             3725   20.000
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň                   3745   80.000
Krizová opatření 5213   10.000
Požární ochrana (dobrov.část)                    5512   257.000
Zastupitelstva obcí                      6112   249.900
Činnost místní správy                              6171   138.400
Služby peněžních ústavů 6310 5163 5.000
Obec.výdaje z fin.operací                       6310   5.000
Služby peněžních ústavů 6320 5163 14.100
Pojištění funkčně nespecifikované                  6320   14.100
Platby daní a poplatky krajům a obcím 6399 5365 4.000
Ostatní finanční operace                         6399   4.000
Finanční vypořádání minulých let  vratky veřej. rozp. ústř.úrovně 6402   11.000
Výdaje celkem     1.128.800

 

Poslední novinky