Volby do zastupitelstva obce a Senátu ČR se konají v:
PÁTEK 5.10.2018 od 14.00 do 22.00 hod
SOBOTA 6.10.2018 od 8.00 do 14.00 hod
Volby se konají v sále obce.

6.8.2018  Stanovila starostka obce minimální počet členů volební komise – 5 členů.
21.8.2018 Obec Pelechy – 1 Volební okrsek se sídlem v kanceláři  Obecního  úřadu
25.8.2018 Starostka obce Pelechy jmenovala ZAPISOVATELEM pro volby do
Zastupitelstva obce a do Senátu parlamentu ČR
paní Mgr. Hanu Štreblovou
6.9.2018   JMENOVÁNÍ ČLENŮ VOLEBNÍ KOMISE
předsedkyně: Augustina Haladová
místopředseda: Bc.Lucie Becková
členové: Jiří Řezníček – delegován ČSSD
              Josef Halada
              Tomáš Beck

Poslední novinky