Ze 66 voličů se zúčastnilo voleb 38 voličů, z toho platných hlasů bylo 37.

Poslední novinky