Informace z jednání o návrhu územního plánu Pelechy (2019) – projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění – najdete na adrese https://www.domazlice.eu/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany/pelechy-/

 

Poslední novinky