zastavka400_2.jpg

Pracovní dny

Z Pelech do Domažlic: 5:04, 6:10, 7:15, 12:55, 14:30, 15:40, 16:30

Z Domažlic do Pelech: 5:45, 6:55, 12:05, 14:05, 15:00, 16:10, 17:15

Svátky

Z Pelech do Domažlic: 7:15

Z Domažlic do Pelech: 10:05

Poslední novinky